• ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ

  Advertisement

  Website Created Date : 27 / 06 / 2016 
  Facebook Page Born Date : 04 / 02 / 2016

  សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ ខ្ញុំបាទសម្រាប់ទីតាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និង ដៃគូសហការ។ ខ្ញុំនឹងមានការផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់ដៃគូសហការ និង ការឧបត្ថម រួមទាំងការផ្សព្វផ្សាយផងដែរ ជាមួយគេហទំព័រ និង ទំព័រ ហ្វេសបុករបស់ខ្ញុំបាទ អមនឹងការថែមជូននូវការ ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់ ការផ្សព្វផ្សាយមួយខែដំបូងផងដែរ។ តើខ្ញុំជួយអ្វីដល់អ្នកបានខ្លះ? ខ្ញុំអាចធ្វើការបង្កើតការប្រកួតហ្គេម Online ផ្សេងៗ និង មានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ដោយមានការឧបត្ថមពីអ្នក។ ខ្ញុំអាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់អ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព តាមរយៈការបង្ហោះរូបភាព ជាវីដេអូ និង ជាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ហ្គេម រួមទាំងគេហទំព័រផងដែរ នៅមានសេវាកម្មជាច្រើនទៀត។ប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ និង ចង់ដឹងពត៌មានបន្ថែមនោះ អាចធ្វើការ ទាក់ទងខ្ញុំតាមរយៈ  Email ខាងក្រោមនេះStatistics

  Subscribers
  – Facebook: 82K
  – YouTube: 7K 

  Contact Us

  – Website : www.noobiegmk.com

  – Twitter : https://twitter.com/NoobieGMK

  – Google Plus : https://plus.google.com/u/0/+NoobieGMK

  – Youtube : https://www.youtube.com/NoobieGMK

   

  Hot Chat ទំនាក់ទំនងបន្ទាន់ 

  Line ID : noobiegmk

  – Skye ID : leangmeng007