ត្រួសៗ អំពី Hero ថ្មី ដែលត្រៀមនឹងចូលខ្លួនក្នុង Vainglory - Noobie GMK

Header Adsចុះឈ្មោះនិងលេងនៅ 188BET.COM ឈ្នះដំនើរកម្សាន្តទៅអេស៉្បាញ និងអង់គ្លេស

ត្រួសៗ អំពី Hero ថ្មី ដែលត្រៀមនឹងចូលខ្លួនក្នុង Vaingloryគាត់គឺជា Hero ថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Reim ហើយខណៈពេលនេះ Hero មួយនេះកំពុងតែស្ថិតក្នុងការសិក្សា និង ស្វែងយល់ពី Developer Vainglory នៅឡើយ រួមទាំងយោបល់ផ្សេងៗពីអ្នកលេង ថាតើគួរដាក់គាត់ជាប្រភេទ Hero អ្វី និង គួរប្រើ Skill អ្វីខ្លះ ដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នា អាច បញ្ចេញយោបល់នៅខាងក្រោមនេះបាន ពួកយើងអាចធ្វើការ យោបល់ពីអ្នកទៅកាន់ Forum Vainglory បានប្រសិនបើមានគេ ចូលចិត្តច្រើន វានឹងអាចក្លាយទៅជាយោបល់ដ៏ល្អមួយផងដែរ រួមទាំងការដាក់បញ្ចូល !! តាមរយៈ ផ្នែក GM Server Sea គាត់បានប្រាប់មកខ្ញុំថា ប្រសិនបើ Hero នេះ វាអាចរួចរាល់ មុនពេល ដល់ថ្ងៃ កំណែទម្រង់ 1.13 រប់ស Vainglory ដូច្នេះវានឹងត្រូវបាន ដាក់អោយសាកល្បងនៅកំណែទម្រង់ថ្មីប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុនទេ តែប្រសិនបើមិនទាន់រួចរាល់ វាប្រហែលជា ត្រូវបានធ្វើការ ផ្អាកអោយ ចេញនៅជំនាន់ក្រោយមួយទៀត រួមទាំង ការបង្ហាញអំពី Skill!!! យល់យ៉ាងណាចំពោះ Hero ថ្មីនេះ?
Powered by Blogger.