នៅពេល Vainglory Update ទៅកាន់ជំនាន់ 1.13 នឹងមាន Skin ថ្មីសម្រាប់ Skaarf - Noobie GMK

Header Adsចុះឈ្មោះនិងលេងនៅ 188BET.COM ឈ្នះដំនើរកម្សាន្តទៅអេស៉្បាញ និងអង់គ្លេស

នៅពេល Vainglory Update ទៅកាន់ជំនាន់ 1.13 នឹងមាន Skin ថ្មីសម្រាប់ Skaarf


ប្រិយមិត្តអ្នកលេង Hero Skaarf ដែលយើងគ្រប់គ្នាតែងតែហៅថា កូននាគ នោះ ពេលនេះ Vainglory បានត្រៀមបញ្ចេញ Skin រួមទាំងផ្លាស់ប្តូរ Effect ចំពោះ Skin Tier 1 និង Tier 2 ទៀតផង ហើយការផ្លាស់ប្តូរ និង បន្ថែម Skin ថ្មីនេះ គឺ លេចរូបរាង ឡើង ចេញពីការច្នៃប្រឌិត និង បោះឆ្នោតពីអ្នកលេង Vainglory ហើយចំពោះ Skin ដែលត្រៀមនឹងបញ្ចេញនៅពេល Vainglory Update ពេលខាងមុខនេះ គឺបញ្ចេញ Tier 3 ប៉ុន្តែចំពោះ រូបភាព និង Effect បែបណានោះ យើងមិនទាន់អាចដឹងមុនឡើយ យើងគ្រាន់តែដឹងថា វានឹងមានលក្ខណៈពិសេសរៀងៗខ្លួនតាម Tier នីមួយៗ នៅខាងក្រោមនេះ៖ 
  • Skin Default សម្រាប់ភ្លើង 
  • Skin Tier 1 សម្រាប់ទឹក 
  • Skin Tier 2 សម្រាប់ខ្យល់ 
  • Skin Tier 3 សម្រាប់ទឹកកក 
តើចំពោះ Skin ទាំងបីដែល បញ្ជេញ ក្នុងពេលខាងមុខនេះ មួយណាដែលអ្នកគិតថា ស្រលាញ់ នឹង ចូលចិត្ត ឬ ក៏ចូលចិត្ត អោយកូននាគមួយនេះ នៅតែជា Skin ភ្លើងដដែល?
សូមបញ្ជាក់ថា Hero នេះវាមាន Skin Tier 1 និង 2 រួចមកហើយ តែ Vainglory នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ Effect ចំនួនបួន ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើនេះ។ 
Powered by Blogger.