ម៉ោង ២ ភ្លឺ Vainglory នឹងធ្វើការ Update ត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅ? - Noobie GMK

Header Adsចុះឈ្មោះនិងលេងនៅ 188BET.COM ឈ្នះដំនើរកម្សាន្តទៅអេស៉្បាញ និងអង់គ្លេស

ម៉ោង ២ ភ្លឺ Vainglory នឹងធ្វើការ Update ត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅ?

កំណែទម្រង់ Vainglory 1.18 នឹងធ្វើការ Update ថ្ងៃស្អែកនេះ គឺនៅម៉ោង ២ ភ្លឺ នេះ។ ស្របពេលនោះដែល Vainglory នឹងធ្វើការ Offline Server ប៉ុន្មានម៉ោង និងធ្វើការ Stream បង្ហាញនូវ Hero ថ្មីរួមទាំង Skin ថ្មីៗរបស់ Hero ផ្សេងៗផងដែរ ក្នុងនោះមាន BF, Celeste និង Skin ចំនួនបីសម្រាប់ Skye តែម្តង។ 
blackfeather_splash_tier1_1000wPowered by Blogger.