ទួលបាន Fame Double រយៈពេលមួយថ្ងៃពេញពី Vainglory ដើម្បីអបអរ ខួបមួយឆ្នាំ - Noobie GMK

Header Adsចុះឈ្មោះនិងលេងនៅ 188BET.COM ឈ្នះដំនើរកម្សាន្តទៅអេស៉្បាញ និងអង់គ្លេស

ទួលបាន Fame Double រយៈពេលមួយថ្ងៃពេញពី Vainglory ដើម្បីអបអរ ខួបមួយឆ្នាំ


ដើម្បីអបអរ Vainglory គំរប់ខួបមួយឆ្នាំសម្រាប់ Version Android ហើយពេលប្រកាសជាផ្លូវការ Vainglory បានធ្វើការ ផ្តល់ double fame សម្រាប់ Guild ដោយឥតគិតថ្លៃរយៈពេលមួយថ្ងៃពេញគិតចាប់ពីថ្ងៃនេះ ម៉ោងប្រាំពីរព្រឹកតទៅ ដល់ថ្ងៃស្អែកតែម្តងម៉ោង ប្រាំពីរព្រឹកដូចគ្នា។ តោះចាំអីទៀត xD 

Powered by Blogger.