បែកធ្លាយ Hero Roam ថ្មីរបស់ Vainglory ជំនាន់ក្រោយ មានឈ្មោះថា Lyra ហើយនេះជា Skill នីមួយៗរបស់នាង - Noobie GMK

Header Adsចុះឈ្មោះនិងលេងនៅ 188BET.COM ឈ្នះដំនើរកម្សាន្តទៅអេស៉្បាញ និងអង់គ្លេស

បែកធ្លាយ Hero Roam ថ្មីរបស់ Vainglory ជំនាន់ក្រោយ មានឈ្មោះថា Lyra ហើយនេះជា Skill នីមួយៗរបស់នាង

#Vainglory
ដូចដែល Vainglory បានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថានឹងចេញ Hero Roam ថ្មីចំនួនពីរ ហើយខណៈពេលនេះ ចេញបានមួយហើយ គឺ​ Lance ហើយ Hero បន្ទាប់នោះគឺ Lyra នេះឯង៖
»Skill ទីមួយ៖ សម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញចាប់យកសត្រូវដែល ពួន ឬ បំបាំងកាយ នៅជុំវិញខ្លួនរបស់នាង។ ដាក់ឈាមអោយ មិត្តរួមក្រុមដែលឈរនៅជិតនាង។
»Skill ទីពីរ៖ បង្កើត រង្វងមូលមួយជារបាំង ប្រៀបដូចជា Ultimate របស់ Ardan ដែរ តែ Hero នេះពេលដែលប្រើប្រាស់ នឹងមាន ការធ្លាក់ចុះ Demage ហើយធ្វើអោយសត្រូវ Slow មិនអាចរង់ចេញពីរង្វង់នេះបានផងដែរ។
»skill ចុងក្រោយ៖ នាងអាចធ្វើការ Teleport ទៅកាន់ ទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតបានភ្លាមៗ និងបង្កើតជាផ្លូវកាត់មួយ ដែលអាចអោយសត្រូវរបស់នាង ប្រើប្រាស់តាមក្នុងរយៈពេល 8.5 វិនាទី តែនាង ប្រើពេលតែ 4.5 វិនាទីប៉ុណ្ណោះ។

ប្រសិនបើមានពត៌មានផ្សេងៗ បន្ថែម ឬ Video Leak ខ្ញុំនឹង Update នៅទីនេះ...................


Powered by Blogger.