វិធីសាស្រ្តក្នុងការទទួលបាន Sun កាន់តែច្រើនហើយឡើង Level លឿន - Noobie GMK

Header Adsចុះឈ្មោះនិងលេងនៅ 188BET.COM ឈ្នះដំនើរកម្សាន្តទៅអេស៉្បាញ និងអង់គ្លេស

វិធីសាស្រ្តក្នុងការទទួលបាន Sun កាន់តែច្រើនហើយឡើង Level លឿន


ប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះគាត់ដឹងហើយ តែសម្រាប់អ្នកមិនទាន់ស្វែងយល់បានច្រើនអាចអានបាន។ តាមពិតទៅក្នុងការទទួលបាន Sun ច្រើនមិនពិបាកឡើយត្រូវតែមានបីចំនុចទីមួយ គឺ ឈ្នះ ហ្គេម ទីពីរ គឺ ពាក់ Skin ហើយចុងក្រោយគេគឺ Buy Boost Sun។ រាល់ពេលដែលចូលលេងហ្គេមពាក់ Skin ទីមួយ ទទួលបាន Sun 1/3 , ពាក់ Skin ទីពីរ 2/3 ហើយប្រសិនបើពាក់ Limited edition និង Skin ទីបី ទទួលបាន Sun 3/3។ ត្រូវចាំថា ហ្គេមឈ្នះកាន់តែច្រើន អ្នកនឹងទទួលបាន Sun កាន់ទេច្រើនតាមនឹងដែរ។

ក្នុងការលេងអោយបាន Level លឿនវិញ ចំពោះខ្ញុំដូចជាដឹងថា System Vainglory គឺនឹងកំណត់ដូចហ្គេមដ៏ទៃ ភាគច្រើនអ្្នកដែលលេងហ្គេម Carry ដូចជា Lane និង Jungle ជាដើមដែលមានសមត្ថភាព Carry ហ្គេមរហ័សរហួន ក្នុងការសម្លាប់សត្រូវបានច្រើន ជួយអោយហ្គេមឈ្នះ និងមិនងាយស្លាប់ក៏គិត ex កាន់តែច្រើនដែរ ដូច្នេះ level កាន់តែលឿនតាមនឹង... អរគុណសម្រាប់ការអាន xD 
Powered by Blogger.