កាលវិភាគការប្រកួត Vainglory នៅកម្ពុជា សម្រាប់ Low Bracket ជុំទីពីរ នៅថ្ងៃស្អែក - Noobie GMK

Header Adsចុះឈ្មោះនិងលេងនៅ 188BET.COM ឈ្នះដំនើរកម្សាន្តទៅអេស៉្បាញ និងអង់គ្លេស

កាលវិភាគការប្រកួត Vainglory នៅកម្ពុជា សម្រាប់ Low Bracket ជុំទីពីរ នៅថ្ងៃស្អែក

ការប្រកួត Vainglory 32 ក្រុមនៅកម្ពុជារដូវកាលទីពីរ បានបញ្ចាប់ជុំទីពីរហើយ ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកថ្ងៃទី 27 នេះគឺជាការប្រកួត នៅ Low Bracket ជុំទីពីរម្តង ដែល ប្រើប្រាស់ទម្រង់ Best of 1 និង លេង​ Blind Match ដោយមិនចាំបាច់ Ban ឡើយ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរសម្រាប់ក្រុម GuestKH មិនចាំបាច់ប្រកួត Low Bracket ជុំទីពីរទេ ដោយសារតែប៉ះជាមួយនឹង Khmer Empireries ដែលធ្លាប់មក ហើយពួកគាត់បានចាកចេញពីការប្រកួតចឹង GuestKH ជាប់ទៅកាន់ ជុំទីបីនៃ Low Bracket ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ខាងក្រោមនេះជា ម៉ោង និង ពេលវេលាក្រុមនៃមួយដែលចូលរួមប្រកួត​ Low Bracket ជុំទីពីរ 
Monday 27/06/2016
- TeaM RaZSorX Vs Matic Vampire Time : 10:00 PM IGNSpec: Camadmin18
- Taem Battle X Vs Team KenixzTer Time 10:00 PM IGNSpec: NoobieGMK

Tuesday 28/06/2016
- HVM Vs Team Thefuq Time 10:00 PM IGNSpec: Camadmin6
- MoM Gangs Vs KT Play Time 10:00 PM IGNSpec: Camadmin7

Wednesday  29/06/2016 
- V4VenDeTTaZz Vs Triple Killx Time 10:00 PM IGNSpec:  Camadmin777
- KHFamily II Vs Infusioyth Time 10:00 PM IGNSpec: Camadmin10
- Marshal Eclipse Vs DivilArmy  Time 10:00 PM IGNSpec: Camadmin11

សូមបញ្ជាក់បន្តិច ចំពោះ ការលេង សូមមេត្តា Player ទាំងអស់ធ្វើការទាក់ទងទៅ Admin  នីមួយៗ ដែលជា Spectator របស់អ្នកមុនពេលថ្ងៃប្រកួតចាប់ផ្តើមងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនង។ 
Powered by Blogger.