ធ្លាយចេញរូបភាពខ្លះៗ ក្នុងហ្គេម ពេលប្រើ Skill ពី Hero Lane ថ្មីនៅ Version ក្រោយ - Noobie GMK

Header Adsចុះឈ្មោះនិងលេងនៅ 188BET.COM ឈ្នះដំនើរកម្សាន្តទៅអេស៉្បាញ និងអង់គ្លេស

ធ្លាយចេញរូបភាពខ្លះៗ ក្នុងហ្គេម ពេលប្រើ Skill ពី Hero Lane ថ្មីនៅ Version ក្រោយ


Samuel ជា Hero ថ្មីដែល Vainglory ត្រៀមបញ្ចេញនៅ Version 1.21 ជាមួយនឹងប្រភេទ ពពួក Mage ដើរ Lane ដែលជាកូនសិស្សរបស់ Lyra ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងប្រវត្តិត្រួសៗរបស់វា ចុចទីនេះ ។ ហើយខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពខ្លះៗ ពេលដែលវានៅក្នុងហ្គេម និង Skill របស់វា ៖ 


Powered by Blogger.