អ្នកនឹងអាចធ្វើការ Unlock Skin RONA TIER II ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ហើយ Skin Tier III អាចនឹងចេញនៅ Version ក្រោយ - Noobie GMK

Header Adsចុះឈ្មោះនិងលេងនៅ 188BET.COM ឈ្នះដំនើរកម្សាន្តទៅអេស៉្បាញ និងអង់គ្លេស

អ្នកនឹងអាចធ្វើការ Unlock Skin RONA TIER II ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ហើយ Skin Tier III អាចនឹងចេញនៅ Version ក្រោយ


Skin Rona Tier II ជាមួយនឹងឯកសណ្ឋានប៉ូលីសអ្នកនឹងអាចធ្វើការ Unlock ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ បើយោងទៅតាមការបញ្ចាក់ប្រាប់ពី Vainglory ហើយនឹងយប់នេះ ឬ ថ្ងៃស្អែក។ ក្នុងនោះផងដែរយើងទទួលបានពត៌មានបែកធ្លាយមួយចំនួនដែលបញ្ចាក់យ៉ាងច្បាស់ថា Skin Rona Tier III នឹងបង្ហាញខ្លួនក្នុង Version 1.20 បើយោងតាមការ បង្ហើបខ្លះៗ និង មតិយោបល់ពី អ្នកលេង Vainglory ជុំវិញពិភពលោក។

ទស្សនាវីដេអូ Rona Tier II 

មើលរាង ក្នុង 3D ខាងក្រោម Powered by Blogger.