ចាប់ពី Season ក្រោយទៅ Skill Tier គ្មានការ Reset ទៀតឡើយ - Noobie GMK

Header Adsចុះឈ្មោះនិងលេងនៅ 188BET.COM ឈ្នះដំនើរកម្សាន្តទៅអេស៉្បាញ និងអង់គ្លេស

ចាប់ពី Season ក្រោយទៅ Skill Tier គ្មានការ Reset ទៀតឡើយ


Vainglory បានធ្វើការប្រកាសជាផ្លូវការតែម្តង ចាប់ពី Season ក្រោយ គឺ រដូវកាល Autumn Version 1.22 ខាងមុខនេះ Skill Tier របស់ Player គ្មាន ការ Reset ត្រឡប់មក Beginning ទៀតឡើយ ប៉ុន្តែ Vainglory នឹងធ្វើការ បន្ថែមនូវ Skill Tier អោយមានកាន់តែច្រើនជាងមុន ហើយកាន់តែពិបាកយកជាងមុនផងដែរ ដើម្បី ពង្រឹងនូវមុខងារ Matchmaker កាន់តែងាយស្រួលដល់ Player អោយមានភាពងាយស្រួលជាងមុន ព្រោះបានជួបនូវ Player ពិតប្រាកដពេលដែល Search Match ម្តងៗ។

ប្រភព Vainglory
Powered by Blogger.