រូបភាព Skin ចំនួនប​ី អាថ៍កំបាំង របស់ Vainglory ត្រូវបានលាតត្រដាង - Noobie GMK

Header Adsចុះឈ្មោះនិងលេងនៅ 188BET.COM ឈ្នះដំនើរកម្សាន្តទៅអេស៉្បាញ និងអង់គ្លេស

រូបភាព Skin ចំនួនប​ី អាថ៍កំបាំង របស់ Vainglory ត្រូវបានលាតត្រដាង


នៅទីបំផុតរូបភាព Skin ដែល Vainglory បានធ្វើការបង្ហោះប្រាប់កាលពីថ្ងៃមុន ចេញមកអស់ហើយ ថែមទាំងពេញលេញទៀត គឺ Skin ចំនួនបី សម្រាប់បញ្ចេញនៅ Vainglory 1.21 ដែលនឹងដាក់ Update អោយលេងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ។

រូបទីមួយគឺ Reim Tier III 


រូបទីពីរគឺ Kestrel Limited edition សម្រាប់រដូវកាល Summer 


រូបចុងក្រោយគេនោះគឺ Alpha Tier II 
Powered by Blogger.