កំណែ Update Lyra ជាផ្លូវការ បន្ថែមទៀតក្នុង Version 1.21 កាន់តែខ្សោយថែមទៀត - Noobie GMK

Header Adsចុះឈ្មោះនិងលេងនៅ 188BET.COM ឈ្នះដំនើរកម្សាន្តទៅអេស៉្បាញ និងអង់គ្លេស

កំណែ Update Lyra ជាផ្លូវការ បន្ថែមទៀតក្នុង Version 1.21 កាន់តែខ្សោយថែមទៀត


ក្នុង Version 1.21 នេះ Lyra ត្រូវបានកំណែ Update បន្ថែមទៀតនូវ Skill ទីពីរមានឈ្មោះថា Bright Bulwark ដោយទម្លាក់ រយៈពេលនៃការប្រើប្រាស់ ពី 2.5 ទៅ 2.0 វិនាទីដូច្នេះ Hero នេះកាន់តែមាន មានភាពចុះខ្សោយជាងមុននូវ Skill ទីពីរ ដែលអាចប្រើប្រាស់ត្រឹមរយៈពេល ២ វិនាទីប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្នេះ Hero នេះកាន់តែមានភាពងាយស្រួលជាងមុន ក្នុងការធ្វើអោយ សត្រូវវាយប្រហារ និង ពិបាកក្នុងការការពារមិត្តរួមក្រុមតាមរយៈ Ability នេះ។


Powered by Blogger.