ក្តៅៗ ខណៈពេលនេះ Vainglory កំពុងមានបញ្ហា មិនអាចស្វែងរកការប្រកួតបាន នៅ Server អាស៊ីយើង - Noobie GMK

Header Ads



ចុះឈ្មោះនិងលេងនៅ 188BET.COM ឈ្នះដំនើរកម្សាន្តទៅអេស៉្បាញ និងអង់គ្លេស

ក្តៅៗ ខណៈពេលនេះ Vainglory កំពុងមានបញ្ហា មិនអាចស្វែងរកការប្រកួតបាន នៅ Server អាស៊ីយើង


ខណៈពេលនេះ Vainglory កំពុងតែមានបញ្ហាមិនអាចស្វែងរកការប្រកួត នៅ Server អាស៊ីយើងបានទេ ក្រុមការងារ កំពុងតែមមាញឹកក្នុងការព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានេះជូន Player ទាំងអស់។ នេះជាពត៌មានមួយសម្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកដែលឆ្ងល់មិនអាចស្វែងរកការប្រកួតផ្សេងៗបានជាដើម សូមធ្វើការរង់ចាំសិន..........


Powered by Blogger.