ទស្សនាវីដេអូ Trailer បង្ហាញពីរូបរាង iPhone 7 ដោយ Apple ជាផ្លូវការ - Noobie GMK

Header Adsចុះឈ្មោះនិងលេងនៅ 188BET.COM ឈ្នះដំនើរកម្សាន្តទៅអេស៉្បាញ និងអង់គ្លេស

ទស្សនាវីដេអូ Trailer បង្ហាញពីរូបរាង iPhone 7 ដោយ Apple ជាផ្លូវការ


នេះជា Trailer របស់ iPhone 7 ដែលបង្ហាញក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Apple អម្បមិញនេះ ជាមួយនឹង រូបរាងរបស់វា មុននឹងចាប់ផ្តើមប្រាប់ពីលក្ខណៈសម្បត្តិចង់ដឹងថា រូបរាងរបស់វាយ៉ាងណានោះ ទស្សនាវីដេអូខាងលើដូចតទៅ។ 

ប្រភព BeastGaming Youtuber
Powered by Blogger.