ទម្រង់ផ្គុំ iTems ថ្មីក្នុងហ្គេម Vainglory កំពុងតេស្តសាកល្បង ត្រៀមផ្លាស់ប្តូរនៅ Version ក្រោយ - Noobie GMK

Header Adsចុះឈ្មោះនិងលេងនៅ 188BET.COM ឈ្នះដំនើរកម្សាន្តទៅអេស៉្បាញ និងអង់គ្លេស

ទម្រង់ផ្គុំ iTems ថ្មីក្នុងហ្គេម Vainglory កំពុងតេស្តសាកល្បង ត្រៀមផ្លាស់ប្តូរនៅ Version ក្រោយ


នេះជារូបភាពមួយចំនួនដែលបានបែកធ្លាយ បញ្ចាក់អោយឃើញនូវ iTems មួយចំនួន ក្នុងទីតាំងទិញរបស់របរ នឹងត្រៀមផ្លាស់ប្តូរ បញ្ចូលបន្ថែម សម្រាប់ Version 1.25 ខាងមុខនេះ ទស្សនាដូចតទៅសូមបញ្ចាក់ថា នោះគឺជាទីតាំងថ្មី ដែលតេស្តសាកល្បងប៉ុណ្ណោះ ហើយនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរ ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ប្រសិនបើការតេស្តគ្មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើង និង ដំណើរការទៅដោយរលូន ប៉ុន្តែប្រសិនបើការតេស្តមិនជោគជ័យ វាអាចនឹងមិនដាក់ចូលផងដែរ។ 

ប្រភព Vainglory Feed

Powered by Blogger.