កំណែទម្រង់ Overwatch 1.5 Patch ថ្មីចេញហើយ! សួស្តី Sombra តួអង្គថ្មី - Noobie GMK

Header Adsចុះឈ្មោះនិងលេងនៅ 188BET.COM ឈ្នះដំនើរកម្សាន្តទៅអេស៉្បាញ និងអង់គ្លេស

កំណែទម្រង់ Overwatch 1.5 Patch ថ្មីចេញហើយ! សួស្តី Sombra តួអង្គថ្មី


តួអង្គថ្មី មានរហ័សនាមថា Sombra នោះបង្ហាញខ្លួនក្នុង Overwatch ហើយ សម្រាប់កំណែទម្រង់ ថ្មី 1.5 Patch នេះ ដែលជាតួអង្គមួយមានសមត្ថភាពក្នុងការឆកយកសិល្ប៍ពីតួអង្គផ្សេងៗមកប្រើប្រាស់បានផងនោះ ដូច្នេះ អ្នកលេង Overwatch ទាំងឡាយមិនគួរមើលរំលងឡើយ។


ប្រភព Overwatch

Powered by Blogger.