ទស្សនាវីដេអូលេង Ozo ទឹកដៃ Tier 10 ក្នុងការប្រកួតអាស៊ីពីក្រុម PH Alliance - Noobie GMK

Header Ads



ចុះឈ្មោះនិងលេងនៅ 188BET.COM ឈ្នះដំនើរកម្សាន្តទៅអេស៉្បាញ និងអង់គ្លេស

ទស្សនាវីដេអូលេង Ozo ទឹកដៃ Tier 10 ក្នុងការប្រកួតអាស៊ីពីក្រុម PH Alliance


នេះជាការប្រកួត Vainglory ក្នុងអាស៊ីរៀបចំដោយ Tesseract Esports មានការគាំទ្រពី Vainglory ផងដែរ អមដោយក្រុមខ្លាំងដែលមានសមាជិកជុំវិញអាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្ថិតក្នុងកម្រិត Tier 10 ទាំងអស់តែម្តង នៅថ្ងៃនេះ យើងទទួលបានវីដេអូមួយទៀតពី Tesseract Esports ដែលបង្ហាញពីការលេង Ozo ទឹកដៃ Tier 10 ពីក្រុម PH Alliance ឃើញថាលោតពិតជាបានឆ្ងាយមែន៖



ប្រភព Vainglory

Powered by Blogger.