វីដេអូខ្លីៗ បង្ហាញពីការលេង Combo គ្នាវគ្គនីមួយៗ ដោយក្រុម Infamous Legion - Noobie GMK

Header Adsចុះឈ្មោះនិងលេងនៅ 188BET.COM ឈ្នះដំនើរកម្សាន្តទៅអេស៉្បាញ និងអង់គ្លេស

វីដេអូខ្លីៗ បង្ហាញពីការលេង Combo គ្នាវគ្គនីមួយៗ ដោយក្រុម Infamous Legion


នេះជាវីដេអូខ្លីៗរបស់ក្រុម Infamous Legion លេង Combo គ្នាតាមរយៈតួអង្គផ្សេងៗ ក្នុងការប្រកួត Vainglory អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ជួបជាមួយលំដាប់ក្រុមដែលមានទឹកដៃខ្ពស់និងល្អៗ គួរអោយចាប់អារម្មណ៍ទាក់ទាញមួយបែបផងដែរ លោកអ្នកអាចទស្សនាតាមរយៈ Youtube ខាងក្រោមនេះ៖


ប្រភព Youtube Tesserect 

Powered by Blogger.