• ពិន្ទុការប្រកួត Vainglory នៅ NA អាទិត្យទីមួយនាំមុខដោយក្រុម TSM

   

  នេះជាការប្រកួត Vainglory មួយ ស្ថិតក្នុង Server NA បើកឆាកដំបូងជាផ្លូវការ លំដាប់អាទិត្យទីមួយដោយ នាំមុខពីក្រុម Team Solomid ផ្ទាល់ ក្នុងការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត រវាង Team SoloMid និង GankStars គឺថា Solomid យកឈ្នះដោយពិន្ទុ 2 ទល់នឹងសូន្យ រីឯ លំដាប់លេខបីគឺ Cloud 9 ប៉ះនឹង Rogue ដែលធ្លាក់មកពី ពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត។ យ៉ាងណាមិញនេះជាអាទិត្យដំបូងនៃការ ប្រកួត Vainglory រហស័នាម 8 ប៉ុណ្ណោះ យើងកំពុងតែរង់ចាំមើលអាទិត្យទីពីរចាំមើលថាយ៉ាងមិចដែរ។

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 1:23 pm, March 13, 2017
  • ប្រភព: vaingloryesport
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ