• កាលវិភាគការប្រកួត Vainglory ៦៤ ក្រុម – ជុំទីមួយ

   

  នេះជាកាលវិភាគការប្រកួត 64 ក្រុមនៅជុំទីមួយ សម្រាប់ Bracket A និង Bracket B ដែលនឹងចាប់ផ្តើមលេងជាទម្រង់ Best of 3 ទៅតែម្តង។ ក្នុងនោះ Bracket A ខ្ញុំបាទ Noobie ជាអ្នកកាន់ដោយមាន IGN សម្គាល់ NoobieGMK សូមធ្វើការ Add និង រៀបចំ IGN របស់អ្នកអោយដូចកាលពីដែលចុះឈ្មោះផងដែរ សម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលស្ថិតក្នុងលំដាប់ Bracket B សូមធ្វើការ Add ទៅកាន់ IGN TheBrAvE ដោយមាន Brave ជាអ្នកកាន់ និង រៀបចំផ្ទាល់។

   

  កាលវិភាគសម្រាប់ Bracket A – ជុំទីមួយ – IGN Host NoobiGMK

  15/03/2017

  -Diversity Team Vs WHY so SERIOUS 9:00 PM

  -Murderer SQUAD Vs Twenty First 10:00 PM

  16/03/2017

  -Team KenixTeR Vs Hell Busters 9:00 PM

  -SachKa X Vs Trokol NeakLouk 10:00 PM

  17/03/2017

  -The Maze Vs Platinum 9:00 PM

  -Team BattleX Vs MinionMint 10:00 PM

  18/03/2017

  -IIIiceCreamIII Vs The Shinigami 9:00 PM

  -The WiLes Vs AquatiX 10:00 PM

  19/03/2017

  -BLOCK Vs Underrated 9:00 PM

  -Team TripleKillx Vs The AxellaX 10:00 PM

  20/03/2017

  -Team SoloAttack Vs InfusionMyth 9:00 PM

  -Hero4Fun Vs The Serious 10:00 PM

  21/03/2017

  -Team Jek Anrng Vs Team Try Khor 9:00 PM

  -HaveFunWithHomie Vs TeamDoremon 10:00 PM

  22/03/2017

  -TreatMent Vs The Noober X 9:00 PM

  -Team XxSecretxX Vs Zeus Mythical 10:00 PM

   

  កាលវិភាគសម្រាប់ Bracket B – ជុំទីមួយ – IGN Host TheBrAvE

  15/03/2017

  -BLORRYMiD Vs Zingg 9:00 PM

  -The Organization Vs DeLasTz 10:00 PM

  16/03/2017

  -Executioner Vs Unknow PlayerZ 9:00 PM

  -Unlickable Vs Sinisters 10:00 PM

  17/03/2017

  -The Elite Reborn Vs DEVIL ALLANCE 9:00 PM

  -Insidious KH Vs NOn Mercy 10:00 PM

  18/03/2017

  -Team Walker Vs Invisible Killer 9:00 PM

  -Team Predator Vs The Martyr 10:00 PM

  19/03/2017

  -SUP3R Mario Vs The Black Owls 9:00 PM

  -Liquid Shadow Vs Caborn Dioxyde 10:00 PM

  20/03/2017

  -KHFamily II Vs Team Forst Bites 9:00 PM

  -Team Aluminum Vs TEam Arizona 10:00 PM

  21/03/2016

  -The SadNeSs Team Vs Thunder Chickenz 9:00 PM

  -Banana Cutie Vs The Tornado 10:00 PM

  22/03/2016

  -Silver Vs General Alliance 9:00 PM

  -OptimisticZ Vs Cam Secret 10:00 PM

   

  សម្គាល់៖ កុំភ្លេចធ្វើការអានច្បាប់ទម្លាប់អោយបានត្រឹមត្រូវមុននឹងចាប់ផ្តើមការប្រកួតព្រោះវាជាចំនុចសំខាន់សម្រាប់អ្នក មួយវិញទៀត កត្តាដែលសំខាន់ សូមធ្វើការ Online អោយបានមុន ៥ នាទី មុនពេលហ្គេមចាប់ផ្តើមតាមពេលវេលាកំណត់ផងដែរ យឺតចាប់ពី ៣ ដងនឹងត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីការប្រកួត។ ចុចទីនេះ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម

   

  ការផ្សាយបន្តផ្តាល់​

  • Bracket A នឹងផ្សាយលើទំព័រ NoobieGMK (Facebook)
  • Bracket B នឹងផ្សាយលើទំព័រ KH-Esports (Facebook)

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 12:26 pm, March 15, 2017
  • ប្រភព: NoobieGMK
  • ក្រុម: ការប្រកួត

  បញ្ចេញមតិ