• ការប្រកួត Vainglory ជាផ្លូវការក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ចូលរួមដោយក្រុមខ្លាំងៗចំនួន 8 ក្នុងនោះក៏មានក្រុមកម្ពុជាដែរ

   

  នេះជាការប្រកួត Vainglory 8 ជាផ្លូវាការក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដោយមានការអញ្ជើញក្រុមខ្លាំងៗ មានប្រវត្តិឈ្នះ ក្នុងការប្រកួតធំៗ និង មានកម្រិត Tier ខ្ពស់ផងដែរ អ្វីដែលគួរអោយកត់សម្គាល់ក្នុងនោះមាន ទាំងក្រុម Silver ដែលជាក្រុមមួយ កំពុងតែឈរឈ្មោះបោះសម្លេងនៅកម្ពុជាដូចគ្នា តាមរយៈការប្រកួត Vainglory 128 ក្រុមកន្លងទៅ។ យើងរង់ចាំមើលថា តើ​នៅពេលដែល ការប្រកួតមួយនេះ ចាប់ផ្តើម Silver អាចធ្វើបានកម្រិតណាដែរ ខ្ញុំសង្ឈឹមថា អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងព្យាយាមចូលរួមក្រុមកម្ពុជាអោយបានច្រើន ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តផងដែរ។

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 12:36 pm, March 15, 2017
  • ប្រភព: Vainglory
  • ក្រុម: ការប្រកួត

  បញ្ចេញមតិ