• ស្វែងយល់ពី Ping ថ្មីក្នុង Dota 2 ត្រៀម Update

   

  នេះជា Ping ថ្មីក្នុង Dota 2 ដែលត្រៀម Update ឆាប់ៗនេះ លោកអ្នកអាចស្វែងយល់អោយហើយ វាអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបាន ទៅជា Ping ផ្សេងៗបានតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកលេង និង តាមតម្រូវការរបស់អ្នកលេង ប៉ុន្តែវាអាចនឹងមានផលវិបាកសម្រាប់អ្នកលេងថ្មីៗ ពីព្រោះ យូរៗទៅក្នុង Dota 2 វាកាន់តែមានមុខងារជាច្រើនដែលធ្វើអោយ អ្នកចំណូលថ្មីពិបាកក្នុងការស្វែងយល់បន្ថែម តោះទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 8:13 pm, March 16, 2017
  • ប្រភព: Wykrhm Reddy
  • ក្រុម: Dota 2

  បញ្ចេញមតិ