• ទស្សនាការប្រកួតកាត់ៗអាទិត្យទីមួយ Vainglory 8 ឡើងវិញនៅ EU និង NA

   

  នេះជាវីដេអូរបស់ Vainglory ដែលធ្វើការបង្ហាញពីការប្រកួតកាត់ៗឡើងមកវិញទាក់ទងនឹងអាទិត្យទីមួយ នៅ  Server EU និង NA ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Vainglory 8 តែម្តង អមដោយការចូលរួមពីក្រុមល្បីៗជាច្រើន តាមរយៈការអញ្ជើញដោយផ្ទាល់តែម្តង។ ចង់ដឹងថាពិសេសបែបណាទស្សនាខាងក្រោមនេះ៖

   

  បណ្តាញ EU

  បណ្តាញ NA

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 1:31 pm, March 17, 2017
  • ប្រភព: Vainglory
  • ក្រុម: វីដេអូហ្គេម

  បញ្ចេញមតិ