• ការប្រកួត Vainglory ជើងខ្លាំងទាំង 8 ក្នុងអាស៊ីចាប់ផ្តើមល្ងាចនេះហើយ មានទាំងក្រុមកម្ពុជាផងដែរ

   

  នៅថ្ងៃនេះ ការប្រកួត Vainglory ៨ ក្រុមខ្លាំងក្នុងអាស៊ីយើងនឹងចាប់ផ្តើមល្ងាចនេះហើយ ដោយមានក្រុមកម្ពុជាផងដែរគឺ Silver ផ្ទាល់តែម្តង ការប្រកួតនេះ នឹងចាប់ផ្តើមថ្ងៃទី 18 ខែមិនា ឆ្នាំ 2017 វេលាម៉ោង ៥ ល្ងាចតទៅ លោកអាចធ្វើការទស្សនា ការប្រកួតនេះ តាមរយៈ Mobcrush បាន នៅលើ Channel TesseractEsports តែម្តង ខាងក្រោមនេះជាកាលវិភាគរបស់ ក្រុមនីមួយៗ ជាម៉ោងដែលដាក់អោយឃើញនៅ ស៊ាំងហ្គារពួរ ខុសគ្នាមួយម៉ោង នៅកម្ពុជាយើង ដោយម៉ោង នៅប្រទេសយើងគឺដើរមុនមួយម៉ោង ចឹងលោកអ្នកអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាន ប្រសិនបើគេម៉ោង ៦ ចឹងនៅខ្មែរគឺម៉ោង ៥

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 12:39 pm, March 18, 2017
  • ប្រភព: tesseractesports
  • ក្រុម: ការប្រកួត

  បញ្ចេញមតិ