• កំណែ Update Dota 2 ក្រោយនេះ Pudge និង PA ជាតួអង្គដែលមានគេលេងច្រើនបំផុត

   

  របាយការណ៍បានបញ្ចាក់អោយដឹងថា តួអង្គ Pudge និង PA ជាតួអង្គមួយដែល មានគេលេងច្រើនបំផុត ក្នុង Patch ថ្មីរបស់ Dota 2 ក្រោយមកនេះ ក្នុងនោះ ចំណាត់ថ្នាក់លេខមួយបានទៅលើ Pudge ដោយទទួលបាន ភាគរយនៃការជ្រើសរើសសរុបប្រមាណជា 36.56% រីឯ PA មានការជ្រើសរើសសរុបប្រមាណជា 32.1% ឯណោះ រីឯ ភាគរយនៃការឈ្នះក៏មិនអន់ដែរ ដោយ Pudge ទទួលបាន 53% និង PA នោះគឺ 53% ស្មើរគ្នាតែម្តង។

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 2:26 pm, March 18, 2017
  • ប្រភព: dotabuff
  • ក្រុម: Dota 2

  បញ្ចេញមតិ