• ពិន្ទុទាំងអស់នៃការប្រកួតក្នុងអាស៊ីម្សិលមិញ Impunity ចាញ់ 2:0 តែ Silver ឈ្នះ 2:0

   

  នេះជាពិន្ទុនៃការប្រកួតម្សិលមិញ វិលជុំ ៨ ក្រុមខ្លាំងក្នុងអាស៊ី ដោយក្នុងនោះសុទ្ធតែជាក្រុមអញ្ញើញអោយមកចូលរួមប្រកួតទាំងអស់ ពីព្រោះពួកគេសុទ្ធតែជាជើងឯកប្រចាំតំបន់នីមួយៗ កាលពីកន្លងទៅប្រិយមិត្តក៏ធ្លាប់បានដឹងដែរថា Silver ធ្លាប់ប៉ះជាមួយនឹង Impunity តាមរយៈការប្រកួតជាមិត្តិភាពកាលនោះ Silver ត្រូវចាញ់ 2 ទល់នឹង 0 ដោយឡែកនៅថ្ងៃនេះវិញ ពួកគេក៏ត្រូវបានជ្រើសរើសអោយចូលរួមការប្រកួតក្នុងអាស៊ីដូចគ្នា គឺ Impunity ត្រូវប៉ះនឹង Infamous ប៉ុន្តែ Silver ត្រូវប៉ះនឹង Artisan ខាងក្រោមនេះជាពិន្ទុនៃការលេងម្សិលមិញ

   

  • Impunity Vs Infamous | 0:2

  • Silver Vs Artisan | 2:0

  • Elite 8 Vs J3X INFERNO | 2:0

  • PH ALLIANCE Vs The EXORCISTS | 0:2

   

  ទស្សនាវីដេអូទាំងស្រុងឡើងវិញនៅខាងក្រោមនេះ 

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 12:59 pm, March 19, 2017
  • ប្រភព: tesseractesports
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ