• សំណើច Vainglory ភាគថ្មីពី Cyeye ភាគទី 38

   

  នេះជាសំណើច Vainglory ភាគថ្មីពី Cyeye សម្រាប់ ភាគទី ៣៨ ទើបនឹងចេញល្ងាចម្សិលមិញ! ជាធម្មតា វីដេអូដែលផលិត ដោយ Cyeye ក្នុងគោលបំណងអោយអ្នកលេង Vainglory សើចសប្បាយ និង មានអារម្មណ៍កាន់តែរីករាយ ហើយជក់ចិត្តជាងមុនផងដែរ តោះ ចង់ដឹងថា វគ្គនេះ ប្លែកបែបណា ទស្សនាដូចតទៅ

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 12:09 pm, March 20, 2017
  • ប្រភព: Youtube Cyeye
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ