• វីដេអូយឺតៗបង្ហាញពី Skin Idris ដំបូងបំផុត

   

  វីដេអូបង្ហាញពី Skin Idris ជំនាន់ថ្មី មានឈ្មោះថា Elite Force ជា Skin ប្រភេទ Rare ដំបូងបំផុត នៃ តួអង្គចំណូលថ្មីមួយនេះ ប្រហែលជាមានប្រិយមិត្តជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍វាដោយសារតែវាបានធ្វើការ ផ្លាស់ប្តូរនូវសម្លៀកបំពាក់ ផ្ទាល់ខ្លួន រួមទាំងដាវថ្មីមួយទៀតផងដែរ ដើម្បីអោយកាន់តែច្បាស់សូមធ្វើការ ទស្សនា វីដេអូខាងក្រោមនេះ៖

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 11:02 pm, April 4, 2017
  • ប្រភព: WOLVERINE VG
  • ក្រុម: វីដេអូហ្គេម

  បញ្ចេញមតិ