• ក្នុងតារាងបង្ហាញ Tier ដែលខ្ពស់ជាងគេលើពិភពលោក L3oN ខ្ពស់ជាងគេ

   

  L3on គឺជាជើងឯក Vainglory ម្នាក់ដែលមាន ELO នៃ Tier ខ្ពស់ជាងគេបំផុតលើពិភពលោក ដោយក្នុងនោះបានដាក់ថា 3056 បើទោះបីជា Vainglory កំណត់អោយបង្ហាញក្នុងហ្គេមត្រឹម 3000 គត់ក្តីតែ Player អាចមានសមត្ថភាពលេងអោយលើសនឹងបាន​ គ្រាន់តែយើងមិនអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកប៉ុណ្ណោះ តែវានឹងត្រូវបាន update System ជាប្រចាំ ក្នុង API ហ្គេមនេះផងដែរ  ។ ខាងក្រោមនេះជា រូបភាពបានមកពី Leaderboard លើពិភពលោកផ្ទាល់៖

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 12:07 pm, April 6, 2017
  • ប្រភព: Vainpro
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ