• រូបភាពក្នុងហ្គេមត្រួសៗពី Hero ថ្មី!

   

  វាមានឈ្មោះថា SEBA ដែលបែកធ្លាយចេញមកពី Reddit និង បណ្តាញចែកចាយលើ Discord តែម្តង តាមរយៈ Developer Vainglory ម្នាក់ ក្នុងនោះអ្នកក៏បានដឹងជ្រាបដែរថាប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ Vainglory បានធ្វើការ បង្ហោះបញ្ចេញនៅ វីដេអូមួយពី Hero ថ្មី មានអ្នកខ្លះគាត់ថាជា Skin តាមពិតមិនមែននោះទេ យ៉ាងណាមិញមើលរូបភាពក្នុងហ្គេមរបស់វាខាងក្រោមនេះលេងៗសិនទៅ៖

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 12:11 pm, April 8, 2017
  • ប្រភព: Leaks
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ