• កាលវិភាគ និង ច្បាប់ការប្រកួតមិត្តភាព Glaive Couple 2 ទល់នឹង 2

   

  នេះជាការប្រកួត Couple មួយ ប៉ុន្តែមិនមែនលុះត្រាតែសង្សារទើបអាចលេងបាននោះទេ មិត្តភក្តិ ក៏អាចលេងបានដែរ តាមរយៈការប្រកួតមិត្តភាពនេះ ខ្ញុំបាទបង្កើតវាដើម្បី ភាពកំសាន្ត សប្បាយ រីករាយ ក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការលេង Glaive អមដោយការ Support ដ៏ល្អពី Roam ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ។ ខាងក្រោមនេះជាពត៌មានផ្សេងៗនៃក្រុមនីមួយៗ ៖

   

  1. Team Ongka (JINXS , SOTaa)
  2. Spirit Stone (Longkillall, BabyMoon)
  3. i Say gOOd Bye (LimHour, OunPloYzII)
  4. HurricaneZ (SingleMooD , Leexin)
  5. Murderer Squad (Xj0Aker, Kithyajunior)
  6. Diamond (HeatBreake3, PozChav)
  7. Lunatic Wolf (D3Mon, CameWithMe)
  8. TripleKillX (XLasT, MarrioZ)

   

  ទម្រង់លេង

  -លេងជាទម្រង់ Best of 1 (មួយឈ្នះមួយចាញ់)

  -Roam ត្រូវរើស Hero ណាដែលមានសមត្ថភាពជា Roam (រើសខុសគឺធ្លាក់)

  -ហាមផ្តាច់ ចែកគ្នា Farm គឺត្រូវតែដើរជាមួយគ្នា

  -Glaive អាចលេង iTems Hybrid លាយឡំ ឬ Weapon បាន

  -សម្រាប់ Roam យ៉ាងហោចណាស់ត្រូវមាន iTems Support ដើម្បីជួយក្រុមបានពីរ អាច fountain និង Crucible ឬ ស្បែកជើង និង Contraption ជាដើម

  -តែយ៉ាងណា Roam ក៏អាចបន្ថែម iTems សម្រាប់វៃបានខ្លះៗដែរ ត្រឹម ១ ទៅ ២

   

  ច្បាប់នៃការប្រកួត 

  -សូម Online មុនម៉ោង ដែលចាប់ផ្តើម ៥ នាទី

  -ហាមផ្តាច់លេងលក្ខណៈឌឺដង

  -ហាមប្រើប្រាស់ រូបថើបមុខ សត្រូវ

  -ហាមមិនអោយ Recall មុខសត្រូវ

  -ចុច Recall ស្ទាក់ស្ទើរពីពីរដងឡើងទៅ នឹងត្រូវបានកាតលឿង មួយបន្ថែមទៀតគឺធ្លាក់

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 10:10 pm, April 9, 2017
  • ប្រភព: Noobie-GMK
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ