• បើកការចុះឈ្មោះការប្រកួត Vainglory | Split 2 ក្នុងអាស៊ី រង្វាន់ 36000 ICE

   

  នៅថ្ងៃនេះ Tesseract Challengers បើកការចុះឈ្មោះហើយ ដោយមានរង្វាន់សរុបប្រមាណជា 36000 ICE និង​តំណែងទៅកាន់ ការប្រកួត Vainglory 8 ជាផ្លូវការក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរ ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះសូមអានតាមការណែនាំជាមុនសិន ដោយការប្រកួតនេះ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា បើកអោយចុះឈ្មោះក្នុងអាស៊ីតែប៉ុណ្ណោះ ៖

   

  ➡️ ការប្រកួតនេះសម្រាប់តែក្រុមនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍
  ➡️ មួយក្រុមអាចចុះឈ្មោះបាន ៥ នាក់ច្រើនបំផុត
  ➡️ សូមពិនិត្យ ឈ្មោះក្រុម ពាក្យកាត់ក្រុម និង IGN អោយបានត្រឹមត្រូវ
  ➡️ ពិនិត្យមើលព័ត៌មានដែលត្រូវការទាក់ទងអោយបានត្រឹមត្រូវ
  ➡️ ៦៤ ក្រុមនឹងត្រូវជ្រើសរើសទៅតាមកំរិត ELO/MMR របស់អ្នកលេងនៅក្នុងក្រុម
  ➡️ បិទការចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃទី ១៣ មេសា ម៉ោង ៧ យប់ម៉ោងនៅកម្ពុជា

   

  ការប្រកួតនេះនឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃនេះ 17 មេសាខាងមុខនេះហើយ ចុចឈ្មោះតាមរយៈ តំណរខាងក្រោម

   

  ចុចទីនេះដើម្បីចុះឈ្មោះ 

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 11:10 am, April 11, 2017
  • ប្រភព: Tesseract
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ