• ពិន្ទុការប្រកួត Vainglory ក្នុងអាស៊ី Split 2 អាទិត្យទីមួយ ក្រុម Silver តំណាងអោយកម្ពុជា ជាប់លេខប្រាំ

   

  ការប្រកួត Vainglory 8 ក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ រដូវកាលទីពីរ Split 2 បានមកដល់ហើយ ក្នុងនោះ Silver ជាក្រុមដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនោះ ព្រោះជាក្រុមតំណាងអោយកម្ពុជា ឈរជើងក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខប្រាំ ដោយទទួលបានពិន្ទុចំនួន ៩ ឈ្នះ ៩ ដង ហើយក្រុមដែលខ្លាំងជាងគេនោះ នៅតែជា Infamous និង Impunity ដដែល។ យ៉ាងណាមិញវាគ្រាន់តែជាពិន្ទុអាទិត្យទីមួយប៉ុណ្ណោះ យើងនៅមានឪកាសច្រើន មានតែរង់ចាំមើលថាតើអាទិត្យ ក្រោយ Silver អាចទម្លាក់គេចុះបានដែរឬទេ? កុំភ្លេចចូលរួមគាំទ្រ ក្រុមកម្ពុជាផង!

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 10:26 am, April 18, 2017
  • ប្រភព: Tesseract eSports
  • ក្រុម: ការប្រកួត

  បញ្ចេញមតិ