• ក្នុងចំណោម Tier ខ្ពស់ជាងគេ ១០ នាក់ នៃ អាស៊ីអាគ្នេយ៍ មានពីរនាក់ជាអ្នកលេងនៅកម្ពុជា

   

  នេះជាកំពូលថ្វីដៃ Tier ខ្ពស់ជាងគេបង្អស់ ចំនួន ១០ នាក់នៅក្នុង Server អាស៊ីលើ តារាង Leaderboard ខាងលើនេះចឹង អ្វីដែលកាន់តែគូួរអោយចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះ គឺថា ក្នុងចំណោមជើងខ្លាំង ១០ នាក់ខាងលើនេះ មាន ពីរនាក់ដែលជា Player មកពីកម្ពុជាផ្ទាល់ គឺចំណាត់ថ្នាក់លេខបី ដែលទទួលបាន ពិន្ទុ ELO នៃ Tier ចំនួន 2995 ដែលមាន IGN ហៅថា MrJiM រីឯ លេខប្រាំពីរនោះគឺ laykieng ដែលទទួលបាន ពិន្ទុ ELO នៃ Tier ចំនួន 2970 អ្នកទាំងពីរនេះគឺជា Player ដែលទទួលបានកម្រិត Tier Gold តែម្តង ហើយមានតែពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើង ខ្ញុំនឹងធ្វើការ សម្ភាស៍ពួកគាត់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះផងដែរ។

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 11:42 am, April 18, 2017
  • ប្រភព: vgpro.gg
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ