• ណែនាំ Skin ថ្មីមួយទៀតសម្រាប់អ្នកស្នេហា Saw

   

  នេះហើយជា Skin ថ្មីមួយទៀតស្ថិតក្នុងលំដាប់ Rare Skin ដែលហៅថា Elite Force វាជាត្រកូល Skin មួយលំដាប់មនុស្សយន្តត្រៀមចេញនៅ Version ក្រោយក្នុងនោះមាន តួអង្គមួយចំនួនទៀតផងដែរ សម្រាប់បញ្ចេញ Skin ត្រកូល Elite Force នេះ ក្រៅពីតួអង្គ Saw ។ តោះក្រឡែកមើលរូបភាពក្នុងហ្គេមបន្តិចទៅដើម្បីអោយកាន់តែច្បាស់ និង ពិសេសមុននឹងសម្រេចចិត្តទិញវាពេលបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការ៖

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 3:56 pm, April 18, 2017
  • ប្រភព: Vainglory
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ