• ទីបំផុត Vainglory បញ្ចេញ Skin គ្រប់ចំនួន ១០០ ហើយ! អ្នកមាន Skin ប៉ុន្មានហើយ?

   

  ទីបំផុត Vainglory បញ្ចេញ Skin គ្រប់ចំនួន ១០០ បាត់ទៅហើយ សម្រាប់ Skin ចុងក្រោយគេនោះគឺ Blackfeather ប្រភេទ Legendary តែម្តង! នៅខាងក្រោមនេះជាវីដេអូដែលរាប់ទៅលើ Skin តាំងពីដើមមកអ្នកពិតជាចង់ដឹងណាស់មែនទេថា មាន Skin អ្វីខ្លះ ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 12:15 pm, April 20, 2017
  • ប្រភព: Vainglory
  • ក្រុម: វីដេអូហ្គេម

  បញ្ចេញមតិ