• ពី spaghetti ឈ្នះត្រឹម 80 ដងប៉ុណ្ណោះ ទទួលបាន Tier 10

   

  នេះគឺជា ទឹកដៃរបស់ spaghetti ដែលចំណាយពេលតេស្តលើ គណនីថ្មីមួយទៀតដើម្បីទទួលបាន Tier 10 ក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា 26 ម៉ោងដើម្បីផ្សាយបន្តផ្ទាល់លើគណនី Facebook របស់ខ្លួន។ សម្រាប់ Account ថ្មីនេះមានឈ្មោះថា jeawern ដែលទទួលបាន 2400 គ្រប់ស្មើរនឹង Tier 10 តែម្តង! គួរបញ្ចាក់ផងដែរថា Spaghetti គឺជា Player ម្នាក់ដែលមានគេស្គាល់ច្រើនក្នុង Server អាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្ថិតក្នុងលំដាប់កំពូលមួយរូបផងដែរ បច្ចុប្បន្នគេស្ថិតនៅក្នុងក្រុម Impunity ក្រោមការឧបត្ថមពី រដ្ឋាភិបាលទៀតផង។

   

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 1:15 pm, May 2, 2017
  • ប្រភព: spaghetti
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ