• ទស្សនាវីដេអូយឺតៗនៃ Skin Legendary សម្រាប់ Blackfeather

   

  នេះជាវីដេអូរូបភាពយឺតៗដែលបង្ហាញពី Skin ទីបីចុងក្រោយរបស់ Blackfeather ដែលបង្ហាញដោយ WOLVERINE VG តាមរយៈ Spectator Mode ផងដែរ តោះដើម្បីអោយកាន់តែច្បាស់ ចង់ដឹងថា វាទាក់ទាញបែបណា នោះ ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 1:19 pm, May 3, 2017
  • ប្រភព: WOLVERINE VG
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ