• មើលពីកំណែ Update League of Legends ថ្មី 7.9

   

  Patch ថ្មី 7.9 ុំសម្រាប់ប្រិយមិត្តបណ្តាញ អ្នកគាំទ្រ ហ្គេម LOL ឈ្មោះពេញគឺ League of Legends ដែលគួរតែស្វែងយល់ពីវាមុននឹងកំណែ Update ចេញជាផ្លូវការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ វាមានការផ្លាស់ប្តូរលើតួអអ្គច្រើនផងដែរ ដើម្បីអោយកាន់តែច្បាស់ចុចតំណរខាងក្រោមនេះ

   

  ចុចទីនេះដើម្បីមើលកំណែទម្រង់ពេញ

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 1:49 pm, May 3, 2017
  • ប្រភព: LOL
  • ក្រុម: LOL

  បញ្ចេញមតិ