• ហ្គេមលួចចូលផ្ទះអ្នកជិតខាង Hello Neighbor ស្អែកនេះចេញវគ្គ ៤ ហើយ

   

  ភ្លេចៗខ្លួន Hero Neighbor ជិតបង្ហាញខ្លួនដល់ Alpha Beta វគ្គបួនហើយ នៅខ្វះប្រមាណជា ១ ថ្ងៃ ៨ ម៉ោង ទៀតប៉ុណ្ណោះ។ វាជាប្រភេទហ្គេមពញាក់អារម្មណ៍មួយបែបពេលដែលអ្នកលួចចូលផ្ទះអ្នកជិតខាង ហើយសត្រូវអ៊ំប្រុសម្ចាស់ផ្ទះនោះតាមចាប់បាន ដោយផ្ទាល់ដៃតែម្តង អ្នកក៏អាចធ្វើការទាញយកដោយសេរី ដើម្បីសាកល្បងជាមួយតំណរខាងក្រោមនេះបានដែរ៖

   

  សាកល្បងដោយឥតគិតថ្លៃ 

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 4:59 pm, May 3, 2017
  • ប្រភព: helloneighborgame
  • ក្រុម: PC ហ្គេម

  បញ្ចេញមតិ