• ចុមយក្ស! កញ្ចប់ Battle Pass Dota 2 លក់ពីរម៉ោងសោះ បាន 2 លានដុល្លារជាង

   

  កញ្ចប់ Battle Pass សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ ដើម្បីលក់ក្នុងគោលបំណងបង្កើតការប្រកួត Dota 2 អន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំ ដោយឆ្នាំ ២០១៦ ប្រមាណជា ១១ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិច តែសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ ប្រហែលជាច្រើនលើសពីរការរំពឹងទុកដោយសារតែទើប ២ ម៉ោងសោះក្រោយពេលបញ្ចេញលក់កញ្្ចប់ Battle Pass ជាផ្លូវការ Dota 2 ទទួលបានប្រាក់ចំណូលប្រមាណជា ២ លានដុល្លារ ជាងបាត់ទៅហើយ វាពិតជាអស្ចារ្យ មែនទែន ដោយសារ មានមនុស្សជាច្រើនទិញវា ការជួយទិញកញ្ចប់នេះ គឺជាប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ការប្រកួត​ Dota 2 អន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំ ទាំងស្រុងសម្រាប់ឆ្នាំនេះ គេហៅថា TI7 ចឹងរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នា ថាតើប្រាក់រង្វាន់នឹងកើនឡើងដល់ទៅប៉ុន្មានលានដុល្លារ!

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 10:06 am, May 5, 2017
  • ប្រភព: Wykrhm Reddy
  • ក្រុម: Dota 2

  បញ្ចេញមតិ