• នេះជា Skin សំបុកពីងពាងថ្មីសម្រាប់ Hero Kestrel

   

  យោងទៅតាមពត៌មានបែកធ្លាយដែលខ្ញុំបានដឹង វាត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថា Skin Spider ដែលប្រែថាសំបុកពីងពាង ដូចលោកអ្នកបានឃើញលើរូបភាពខាងលើស្រាប់ នោះគឺ រូបរាង ក្រឡាចេញជាសំបុកពីងពាងផ្ទាល់តែម្តង គ្រាន់តែវាមិនសូវច្បាស់ឡើយ ព្រោះអីនេះជា ពត៌មានដែលបែកធ្លាយមកក្នុង Version Beta ដែលបានដាក់អោយតេស្តសាកល្បងបណ្តោះអាសន្នសិន។ យល់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់ Skin Kestrel រហ័សនាម Spider មួយនេះ? វីដេអូខាងក្រោម

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 12:17 pm, May 13, 2017
  • ប្រភព: vainglory
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ