• នេះជាមុខមាត់ Skin ពីងពាងថ្មីសម្រាប់ Hero Kestrel

   

  រហ័សនាម Spider Queen Kestrel ជា Skin ពីងពាងថ្មីត្រៀមបង្ហាញខ្លួននៅ Version ក្រោយក្នុងពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះ ជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសគឺថាពេលវា Smoke ម្តងៗអមដោយ សំបុកពីងពាងគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ហេតុនេះហើយបានជាវាត្រូវដាក់ឈ្មោះអោយថា Spider Queen នោះអី។ ឥឡូវនេះលោកអ្នកបានឃើញមុខមាត់វាយ៉ាងជាក់លាក់ហើយដោយសារតែវា ត្រូវបានដាក់បង្ហាញក្នុងហ្គេមជាផ្លូវការ ជាមួយនឹងសក់ពណ៌ស អមដោយ ធ្នូមាន Effect ថ្មីមួយបែបផងដែរ។

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 9:17 am, May 16, 2017
  • ប្រភព: vainglory
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ