• ហ្គេមទាត់បាល់ Pro Evo 2018 នឹងចេញឆាប់ៗនេះ

   

  ហ្គេមទាត់បាល់ដ៏ល្បីល្បាញ Pro Evo 2018 នឹងបញ្ចេញឆាប់ៗនេះ បើយោងទៅតាមពត៌មានដែលបញ្ចេញមកលបៗបានអោយដឹងថា វានឹងបញ្ចេញ នៅអំឡុង ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2017 ខាងមុខឆាប់ៗនេះឯង ជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសជាច្រើន។ ជាមួយគ្នានោះដែរ ខ្ញុំបានព្យាយាម ឆែកបន្ថែមបានអោយដឹងថា វាពិតជាចេញ ក្នុងថ្ងៃទី ១៤ ខែកញ្ញាាពិតមែន បើយោងទៅតាម គេហទំព័រ Xbox សម្រាប់ Windows Store នោះអី។ នរណាខ្លះ ជា អ្នកគាំទ្រ ហ្គេមទាត់បាល់មួយនេះ កុំភ្លេចរង់ចាំទាំងអស់គ្នាណា។

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 7:48 am, May 18, 2017
  • ប្រភព: greenmangaming
  • ក្រុម: ពត៌មានហ្គេម

  បញ្ចេញមតិ