• ទឹកដៃ Player កម្ពុជាម្នាក់នៅ NA ទទួលបាន VGR Gold ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ 7

   

  យោងទៅតាមពត៌មានផ្ទាល់ពីម្ចាស់គណនី Banglaner ដែលមានសញ្ជាតិកម្ពុជា និង រស់នៅលើទឹកដី នៃ Server NA គាត់ទទួលបាន VGR Gold កម្រិត Tier 10 ទឹកមាស ដែលមានពិន្ទុប្រមាណជា 2809 តាមរយៈ ចំណាត់ថ្នាក់លេខប្រាំពីរផងដែរ កាលពីម្សិលមិញនេះលើ Server NA ទាំងមូលអមដោយ Screenshot លើ Leaderboard ខាងក្រោមនេះ

   

  អ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់ មិនដល់មួយថ្ងៃផង Banglaner ធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ មកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ គឺលេខ ៤៩ ដោយ កម្រិត Tier 10 ពណ៌ទឹកប្រាក់ធម្មតាវិញ លោកអ្នកក៏អាចតាមដាន ពី State ហ្គេមនីមួយៗលើគណនីនេះផ្ទាល់តាមរយៈ តំណរមួយនេះផងដែរ ។ ប្រសិនបើមានពត៌មានអ្វីចង់ចែករំលែកពី អ្នកលេងខ្លាំងដែលមានសញ្ញាតិកម្ពុជាយើងលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការ ផ្ញើមកខ្ញុំបានលើទំព័រ Facebook បានផងដែរ។

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 10:13 am, June 9, 2017
  • ប្រភព: vainglory
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ