• ចូលគេហទំព័រនេះ បើក IGN របស់អ្នកវានឹងប្រាប់អ្នកថា Main Hero អ្នកជាអ្វី

   

  តាមរយៈ VainSocial ថ្មីដែលជាដៃគូរសហការនឹង Vainglory បានដាក់អោយដំណើរការជាផ្លូវការហើយជាមួយនឹង លក្ខណៈពិសេសជាច្រើន ដោយក្នុងនោះ បង្ហាញនូវ ពិន្ទុ ELO នៃ Tier របស់អ្នកអមទាំង Main Hero របស់អ្នកផ្ទាល់ និង IGN មនុស្សផ្សេងៗដែលអ្នកចង់ធ្វើការ ឆែកផងដែរ ប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ ឬ ចង់ធ្វើការរក្សារទុកគេហទំព័រមួយនេះអាចចូលទៅកាន់តំណរខាងក្រោម ដែលមានអក្សរធំៗ៖

   

  http://vainsocial.com

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 5:32 pm, June 10, 2017
  • ប្រភព: Vainglory
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ