• តោះ! មកមើលទឹកដៃរបស់កំពូល Player តំបន់អាសុំីអាគ្នេយ៍តាមរយៈ Montage របស់គាត់!

   

  Quatervois សមាជិកស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ក្រុមខ្លាំងម្នាក់ឈានមុខគេក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលអាចនិយាយបានថា អ្នកលេង Vainglory លើអាស៊ីភាគច្រើន ចូលចិត្តស្វែងយល់ពីគាត់ជាពិសេស គឺយល់ច្បាស់បានច្រើនពីការ counter លើ Hero ផងដែរ។ នេះជាកំពូលថ្វីដៃម្នាក់ដែលស្ថិតក្នុងលំដាប់ខ្ពស់នៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាមួយនឹង។ ខាងក្រោមនេះជាវីដេងូ Montage របស់គាត់ លោកអ្នកអាចធ្វើការទស្សនាដោយរីករាយនៅខាងក្រោមនេះតែម្តង ទស្សនាដូចតទៅ៖

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 8:20 pm, June 13, 2017
  • ប្រភព: Quatervois Gaming
  • ក្រុម: វីដេអូហ្គេម

  បញ្ចេញមតិ