• ចាំទេហ្គេមបញ្ជារទ័ពសម័យបុរាណ Age of Empire? វាត្រូវអភិវឌ្ឍន៍ទៅកាន់កម្រិត 4K ហើយ!

  ពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងដែលហ្គេម Age of Empire វាត្រូវបានត្រៀមបញ្ចេញជំនាន់មួយទៀតដោយប្រកាសជាផ្លូវការក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ E3 សម្រាប់ Version Definitive Edition ជាមួយនឹងការផលិតឡើងវិញដោយបំពាក់នៅកម្រិតបង្ហាញឡើងដល់ទៅ 4K ឯណោះ អមដោយមុខងារផ្សេងៗទៀតជាច្រើនផងដែរ ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ ដូចតទៅ

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 1:05 pm, June 14, 2017
  • ប្រភព: windows
  • ក្រុម: ពត៌មានហ្គេម

  បញ្ចេញមតិ