• ថ្ងៃនេះ ម៉ោង ១០ យប់ កំណែ Update 2.6 អមដោយការផ្លាស់ប្តូររដូវកាលថ្មីផងដែរ

   

  តាមរយៈកំណែ Update 2.6 អមដោយ តួអង្គថ្មី និង Skin ថ្មីៗក្នុង Vainglory ជាច្រើននោះវានឹងបង្ហាញខ្លួនឡើងឆាប់ៗនេះ នៅម៉ោង ១០ យប់ អមដោយ ការផ្លាស់ប្តូរប្លែកៗជាច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទាល់តែសោះ ក្នុងនោះ ការផ្លាស់ប្តូរ រដូវកាលថ្មីក៏ចាប់ផ្តើមនៅយប់នេះដែរ ក្រោយពេលមានការបិទ Server ប្រមាណជា ២ ទៅ ៣ ម៉ោងដើម្បីចាប់ផ្តើមឡើងវិញជាថ្មី។ ចំពោះរដូវកាល គឺវានឹងទាត់ ចោលរដូវកាល Spring ចោល ដើម្បីចាប់ផ្តើម Summer ជាថ្មីវិញ

  តួអង្គថ្មី

   

   

   

  • ដោយ: Noobie GMK
  • 10:50 am, June 21, 2017
  • ប្រភព: vainglory
  • ក្រុម: Vainglory

  បញ្ចេញមតិ